Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Hollého 8
917 01 Trnava
IČO: 37849948

Informácie o inštitúcii Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

História, aktivity, galéria a kontakty umeleckej školy.

 

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené 1. septembra 2004. Je prvou a jedinou strednou umeleckou školou svojho druhu v trnavskom samosprávnom kraji.


Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou. V dennom osemročnom štúdiu vychováva súkromné tanečné konzervatórium baletných a tanečných umelcov pre potrebu profesionálnych divadiel a umeleckých súborov.

Žiaci svoju profesionálno-umeleckú aprobáciu potvrdzujú získaním absolutória, čím sa škola zaraďuje medzi vyššie stredné odborné školy. O umelecký rast počas štúdia sa stará kolektív odborne fundovaných vysokoškolsky vzdelaných pedagógov – bývalých a súčasných výkonných baletných a tanečných umelcov zo SND, SĽUK-u, Lúčnice a profesionálnych baletných súborov.

 

 

Hlavnými predmetmi výučby žiakov sú:

  • klasický tanec
  • slovenský ľudový tanec
  • koncertná a scénická prax
  • charakterový tanec
  • tanec s partnerom
  • moderný tanec

 


Súbežne s umeleckou výchovou žiaci dostávajú všeobecné základné a stredné vzdelanie v spolupráci s Gymnáziom Angely Merici. Uchádzači o štúdium sa podrobujú špeciálnym talentovým prijímacím skúškam, ktoré pozostávajú zo skúšky rytmu, fyzických a anatomických dispozícií pre tanec a improvizácie.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Súkromne tanečné konzervatórium DUŠANA NEBYLU
Hollého 8
917 01 Trnava

Tel: 033/ 55 14 834
Fax: 033/ 55 14 834

stk.dn@truni.sk
nebyla@truni.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit